Eksternalisering og narrativer som værktøj

Eksternalisering handler om at tage indre konflikter og separere disse fra individet for bedre at kunne arbejde hermed.

Eksternalisering og arbejdet med narrativer (fortællinger) kan give rigtig gode resultater for den enkelte. Jeg vil her dele en øvelse, der normalvis bør laves i samarbejde med en professionel, der kan have en åben, ærlig og reflekterende praksis i forhold til de udsagn man gør sig. Øvelsen kan dog udføres af en selv såfremt man udviser en oprigtig interesse i egne svar og tør bringe disse i spil ift. den videre indre dialog. De bedste resultater fås dog med en professionel coach.

Eksternalisering
Det handler om at finde lys bag skyerne.

Eksternalisering øvelse 1 – udfordringen som en succes:

Vi fokusere i denne øvelse på den udfordring/blokering/begrænsning som en succes i personens/individets liv. Drikker vedkommende eksempelvis. Så taler vi om hvor godt fat i vedkommende alkoholen har. Det er vigtigt i øvelsen at du eller den person du gennemfører øvelsen med tør være åben og samarbejdsvillig. At der tales åbent og ærligt om den påvirkning og indflydelse udfordringen har.

Eksempel:

Vi benytter eksemplet med alkohol.

Intervieweren stiller følgende spørgsmål: ”Jeg er glad for at have muligheden for at mødes med dig alkohol og tale med dig ansigt til ansigt, da jeg ellers kun ser hvordan du påvirker menneskers liv! Hvor lang tid har du været en del af PERSONs liv?”

Det er så op til PERSONEN at repræsentere alkoholen og svarer åben, ærligt og efter bedste evne på ovenstående. Det er her eksternaliseringen pågår.

En god spørgeguide ift. udfordringen succesfulde indvirkning på personens liv kunne være:

 • Jeg er glad for at have fået muligheden for at mødes med dig UDFORDRING og tale med dig ansigt til ansigt, da jeg ellers kun ser hvordan du påvirker menneskers liv!
 • Hvor lang tid har du været en del af PERSON’s liv?
 • Hvornår blev du involveret i PERSON’s liv og hvad skete der som gjorde det muligt for dig at få så godt fat i PERSON’s liv?
 • På hvilke forskellige måder tror du at du har indflydelse på PERSON’s liv? Hvad får du f.eks. PERSON til at tænke om hvordan det går for ham/hende i sit liv?
 • Hvilke påvirkninger har du på PERSON’s relationer til venner og familie?
 • Hvilken effekt har du på PERSON’s intentioner og håb for sit liv?
 • Hvad for nogle planer har du for PERSON’s liv?
 • Hvilke tricks benytter du dig af som gør det muligt for dig at have så stor indflydelse på PERSON’s liv?
 • Hvem bakker dig op i den indflydelse du har på PERSON’s liv? Hvem er dine venner og allierede? Er det andre mennesker eller andre idéer (eksempelvis frygt, usikkerhed, utilstrækkelighed eller perfektionisme)?
 • Hvilke konkrete idéer holder du særligt af – idéer som gør dig glad?
 • Hvad gør du hvis du opdager at PERSON ikke gør som du ønsker?
 • Hvad gør du hvis du føler dig truet?
Ovenstående spørgsmål kan give PERSON indblik i sin udfordrings handlemønstre. Dermed kan det være nemmere at begrænse udfordringens succes. Denne øvelse kan med fordel følges op af den næste.

Eksternalisering øvelse 2 – udfordringen som en fiasko:

Udfordringerne et menneske står overfor har sjældent 100 % succes med sin påvirkning af det enkelte menneskes liv. I denne del af den narrative bearbejdning søger intervieweren at konfrontere udfordringen med, at der faktisk er tidspunkter, hvor det ikke formår at sætte dagsordenen. Denne øvelse skal gerne være med til at demoralisere udfordringen og berøve dens tag i PERSON’s liv? Dette er andet trin i eksternaliseringen af udfordringen.
Øvelsen gennemføres ligesom øvelse 1.
En god spørgeguide ift. udfordringens mangelfulde indvirkning på personens liv kunne være:
 • Så UDFORDRING, jeg hører at der er dele af PERSON’s liv, hvor du ikke har så meget at skulle have sagt. Kan du fortælle mig noget om de sider hvor det ikke lykkedes dig at få kontrol over PERSON’s liv?
 • Hvad er du mest bekymret for? Hvilken slags “selv-tale” har PERSON’s liv udviklet, som udfordrer dine forsøg på at få indflydelse på hans/hendes liv?
 • Hvad er nogle af de anti-strategier og mod-tricks som PERSON har udviklet, som ind imellem har været effektive i at stoppe dig i din dominans af PERSON’s liv?
 • Hvilke særlige evner eller viden har PERSON som faktisk udfordrer dine forsøg på at få indflydelse eller dominans i hans/hendes liv?
 • Hvem står sammen med PERSON (venner, familie, dyr, fiktive personer, bøger, etc.) og hvilken rolle spiller de i at afvise dine ønsker?
 • Hvad kan være nogle af de muligheder PERSON har for at udnytte noget af din svaghed og kræve dele af sit liv tilbage?

Udfordringen som personen kan stå overfor kan handle om alt. Alkohol, migræne, stress, arbejdspres, mv. Øvelsen handler alene om hvordan udfordringen har indvirkning på personens liv og samtidig gøre vedkommende opmærksom på, at det ikke er en integreret del af hans/hendes personlighed/liv. Udfordringen ligger altså udenfor personen.

Skulle du have hentet inspiration i dette indlæg og ønsker at få uddybet hvorledes du kan arbejde med eksternalisering og narrativer så er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Du kan læse mere om eksternalisering her:

Leksikon.org

Dispuk – Dansk Institut for supervision, personaleudvikling og konsultation

—–

Interesseret i coaching? Send mig en besked på mail eller ring på 21 96 81 17 for en uforpligtende samtale eller book en aftale direkte i min kalender, så kontakter jeg dig på det ønskede tidspunkt.

Det skulle glæde mig at hører fra dig.

Share This: