Livshjulet – en temperaturmåling på dit liv.

Livshjulet er et værktøj, der med 8 eller flere niveauer kan synliggøre, hvad du skal arbejde med i din personlige udvikling. Jo mere komplet livshjulet er des større er din lykke.

Så prøv at udfylde de værdier, som du mener er essentiel for din egen lykke, og se din egen lykketilstand. Værdier som du måler på kan eksempelvis være:
– fysiske rammer (bolig, etc.)
– helbred
– karriere
– personlig udvikling
– relationer (familie, venner og kolleger)
– parforhold og kærlighed
– økonomi
– sjov og fritid

Livshjulet
Livshjulet – et værktøj til prioritering af dine indsatser.

Du kan vælge efter præcis de elementer af dit liv som er vigtigst for dig.

Scor punkterne efter nøje refleksion med en score på 1-10, hvor 1 er ret utilfredsstilende og 10 er super. 

Livshjulet er et glimrende værktøj til at tage temperaturen på din lykke samtidig med at det giver dig en indikation på hvor du med fordel kunne ligge dine indsatser.

Jeg har fundet et excel regneark som kan være anvendelig i målingen af ovenstående. Du kan finde dette her.

Livshjulet og parforhold

Jeg har gjort mig rigtig gode erfaringer med at anvende livshjulet som værktøj i samtaler med par som ønskede at arbejde med deres parforhold. I dette tilfælde har jeg fået parrene til i samarbejde at udpege de elementer som de i fællesskab kunne blive enige om var elementer til udvikling i deres forhold og dermed kilde til lykke.

Efter denne udvælgelse af elementer har jeg så anmodet dem som indvider om at placere deres score på livshjulet for de enkelte elementer. Det har altid givet god basis for en videre dialog omkring hvilke områder parrene efterfølgende kunne arbejde sammen om. Det har også for de fleste anskueliggjort, at de som individer har haft forskellige prioriteringer i forholdet. Prioriteringer som nu bliver italesat og dermed genstand for dialog som skaber fælles fodslag.

—–

Interesseret i coaching? Send mig en besked på mail eller ring på 21 96 81 17 for en uforpligtende samtale eller book en aftale direkte i min kalender, så kontakter jeg dig på det ønskede tidspunkt.

Det skulle glæde mig at hører fra dig.

Share This: