Tillid og troværdighed i relationer

Tillid og troværdighed er essentielt i menneskelige relationer. Det er også det som skaber autenticitet. Jf. nyere studier fra Harvard så er tillid også en af 2 væsentlige parameter som vi indledningsvist bedømmer hinanden på. Den anden er evnen til at respektere vedkommende. Du kan læse mere om dette studie her.

Dette indlæg skrev jeg i sin tid på min private blog omkring personlige forandringsprocesser. På denne beskriver jeg blandt andet min personlige tillidskrise og hvad den betød for mig. Du kan læse dette indlæg her.

Man kan ikke få succes uden tillid. Ordet tillid legemliggør nærmest alt det, man kan stræbe efter, som vil hjælpe en til at få succes. Nævn én eneste mellemmenneskelig relation, der fungere uden tillid, hvad enten det er et ægteskab, et venskab eller anden social interaktion;i det lange løb gælder det samme for forretning, specielt forretning, som har at gøre med den offentlige sfære.

Ovenstående citat fortæller meget godt hvorfor tillid er essentielt og hvorfor udbyttet af at arbejde med ens egen autencitet kan være givende.

Mahatma Ghandi om effekten af manglende tillid.
Mahatma Ghandi

Mahatma Ghandi udtrykte det således:

I det øjeblik der er mistro til en persons motiver, bliver alt, hvad han gør, fordærvet.

Den amerikanske forfatter og rådgiver for blandt andet præsident Theodor Roosevelt Booker T. Washington udtrykker værdien af tillid sådan:

Få ting kan hjælpe et individ mere end at pålægge ham  ansvar og lade ham vide, at man stoler på ham.

Forskellen mellem tillids- og mistillidsforhold er håndgribelig! Se på kommunikation i en given relation. I et tillidsforhold kan man sige det forkerte, og folk forstår stadig meningen. I et mistillidsforhold kan man blive taget mål af, meget præcist endda, og stadig vil folk misforstå en.

Kan du forestille dig, hvilken forskel det vil gøre, hvis du var i stand til at øge omfanget af tillid i de vigtige personlige og professionelle relationer i dit liv?

Hvordan opleves tillid og hvilke konsekvenser har denne oplevelse for relationen?

I personlige relationer med meget svag tillid vil man typisk opleve:

 • Fjendtlig adfærd (råben, beskyldninger, anklager fulgt af korte perioder med anger)
 • Vagtsom kommunikation
 • Konstante bekymringer og mistanker
 • fejltagelser der vil blive husket og brugt som våben
 • Alvorlige problemer, der ikke kommer op til overfladen eller bliver behandlet effektivt
I personlige relationer med tillidsproblemer vil man typisk opleve:
 • Jævnlige misforståelser
 • Bekymringer om hensigter og motiver
 • Interaktion karakteriseret af spændinger
 • Kommunikation farvet af frygt, usikkerhed, tvivl og bekymring
 • Energi brugt på at opretholde istedet for at dyrke forhold
I personlige relationer uden tillidsproblemer vil man typisk opleve:
 • Høflig, venlig, sund kommunikation
 • Fokus på ukompliceret og effektivt samarbejde
 • Gensidig tolerance og accept
 • Ingen bekymringer
I personlige relationer hvor tillid er et aktiv vil man typisk opleve:
 • Samarbejdsvillige, tætte, levende relationer
 • Fokus på og støtte til hinandens styrker
 • Opløftende og positiv kommunikation
 • Fejltagelser bliver set som muligheder og hurtigt glemt
 • Positiv energi og positive mennesker
I personlige relationer hvor tilliden er i verdensklasse vil man typisk opleve:
 • Ægte glæde i familie og venskaber, karakteriseret af omsorg og kærlighed
 • Naturlig og uanstrengt kommunikation
 • Inspirerende arbejde, foretaget i fællesskab og karakteriseret ved formål, kreativitet og begejstring
 • Fuldkommen åbne, transparante forhold
 • Fantastisk energi skabt af relationer

Man indgår formodentlig som menneske i en eller flere af ovenstående relationstyper. Hvordan arbejder man med tilliden?

Lad os kigge på et par realiteter omkring tillid:

 • Tillid er fast, virkelig og kvantificérbar. Den har målbar effekt på både tempo og omkostninger.
 • Tillid er en funktion af både karakter og kompetence.
 • Tillid kan både opbygges og nedbrydes.
 • Selvom det er svært, kan mistet tillid genskabes i de fleste tilfælde.
 • Man kan effektivt lære sig selv og andre at have tillid, og det kan blive en opløftende, strategisk fordel.
 • Det er mere risikabelt ikke at have tillid til andre.
 • Opbygning af tillid i forhold til den enkelte skaber tillid i forhold til de mange.

Hvordan arbejde jeg selv med opbygningen af min tillid? Jeg tog nedenstående test, som er en troværdighedstest, og fokuserede så efterfølgende på et par af de enkelte indsatsområder. Når disse blev udviklet og viste resultater så tog jeg testen igen og tog fat på nye indsatsområder. Jo mere ærlig jeg har været omkring testen des bedre har mine resultater været. Første gang jeg tog testen lå jeg på 49 point. Anden gang lå jeg på 42 point. Årsagen til jeg lå under det første resultat anden gang var, at jeg tog testen mere seriøs og anvendte den mere konstruktivt.

Jeg vil gerne advare læseren på forhånd om, at spørgsmålene er udfordrende. Men jeg vil også opfordre læseren til at udfylde skemaet og være fuldstændig ærlig overfor sig selv. Det vil hjælpe dig til at forstå de grundlæggende elementer i personlig troværdighed, evaluere, hvad du måske mangler, og fokusere dine indsats i den retning, der vil give dig de bedste resultater. Det i sig selv at besvare disse spørgsmål fuldkommen ærligt vil hjælpe dig med at øge din tillid til dig selv.

Når du har læst hver par af udsagn i hver del af spørgeskemaet, skal du sætte cirkel om det nummer, der bedst beskriver, hvor du føler, du ligger på skalaen: 1 betyder, at du kan identificere dig med udsagnet på venstre side; 5 betyder at du føler, at udsagnet på højre side beskriver dig bedst. 2, 3 og 4 markerer de mellemliggende positioner.

(Hvis du ønsker at tage testen løbende og følge din egen udvikling så har jeg udarbejdet den i et excel ark. Du kan finde dokumentet her.)

Test din egen tillid

Første del – Integritet
Jeg retfærddigør sommetider “hvide løgne”, som misrepræsenterer mennesker eller situationer, eller “tvister” sandheden, for at opnå de resultater jeg er ude efter 1  2  3  4  5 Jeg er gennemgående ærlig på alle niveauer i min interaktion med andre.
Sommetider er der et misforhold mellem det, jeg tænker, og det, jeg siger, eller mellem mine handlinger og mine værdier 1  2  3  4  5 Det jeg siger og gør, er det, jeg virkelig tænker og føler; jeg er “tro mod mig selv”.
Jeg er ikke helt tydelig omkring mine værdier. Det er svært for mig at forsvare noget, når andre er uenige. 1  2  3  4  5 Jeg er tydelig omkring mine værdier og har modet til at forsvare dem.
Det er svært for mig at anerkende, at andre kan have ret, eller at der findes yderligere information, som kunne få mig til at skifte mening. 1  2  3  4  5 Jeg er oprigtig åben for muligheden for at lære om nye idéer, som kan få mig til at genoverveje emner eller måske endda redefinere mine værdier.
Det er svært for mig at sætte personlige mål, at nå dem og at overholde forpligtigelser. 1  2  3  4  5 Jeg er i stand til at konsekvent at skabe og overholde forpligtigelser for mig selv og andre.
Total score – Integritet: (max. 25 point)

Anden del – Hensigter
Jeg interesserer mig ikke særlig meget for andre mennesker, bortset fra min nærmeste. Det er svært for mig at forholde mig til bekymringer, der ikke hører til mine egne udfordringer i livet. 1  2  3  4  5 Jeg er oprigtig interesseret i andre mennesker og dybt optaget af andres velbefindende.
Jeg tænker ikke så meget over, hvorfor jeg gør det, jeg gør. Jeg har sjældent (hvis nogensinde) prøvet at arbejde med mit indre for at finde mine motiver. 1  2  3  4  5 Jeg er fuldt bevidst om mine motiver og redefinerer dem for at sikre, at jeg gør det rigtige af de rigtige årsager.
I min omgang med andre fokuserer jeg som regel på, hvad jeg vil opnå. 1  2  3  4  5 Jeg leder aktivt efter løsninger, der skaber en “gevinst” for alle involverede parter.
Baseret på min adfærd vil de fleste mennesker ikke nødvendigvis tro, at jeg havde deres interesser på sinde. 1  2  3  4  5 Ud fra de ting jeg gør, kan andre mennesker tydeligt se, at jeg virkelig har deres interesse på sinde.
Inderst inde mener jeg, at hvis nogle andre får noget (ressourcer, muligheder, anerkendelse) betyder det, at jeg ikke gør. 1  2  3  4  5 Jeg tror oprigtigt på, at der er mere end nok til, at alle kan få en bid af kagen.
Total score – hensigt: (max. 25 point)

Tredje del – Evner
Jeg føler, at jeg ikke rigtig udnytter mine talenter i mit nuværende job. 1  2  3  4  5 Der er god overensstemmelse mellem mine talenter og mine muligheder, i det arbejde jeg udfører.
Jeg har ikke tilegnet mig den nødvendige viden, eller udviklet de nødvendige færdigheder, til for alvor at være effektiv i mit job. 1  2  3  4  5 Jeg har tilegnet mig den nødvendige viden og mestrer de nødvendige færdigheder i forhold til mit job.
Jeg tager mig sjældent tid til at forbedre min viden og mine færdigheder på jobbet eller inden for andre områder i mit liv. 1  2  3  4  5 Jeg opgraderer og forbedrer ufortrødent min viden og mine færdigheder inden for alle vigtige områder af mit liv.
Jeg er ikke rigtig klar over, hvad mine styrker er; jeg er mere fokuseret på at forsøge at udbedre mine svage områder. 1  2  3  4  5 Jeg har udpeget mine styrker, og mit primære fokus er at bruge dem effektivt.
Lige nu ved jeg virkelig ikke ret meget om at opbygge tillid. 1  2  3  4  5 Jeg ved, hvordan man effektivt skaber, dyrker, udviser og genskaber tillid, og jeg arbejder bevidst på at få det til at ske.
Total score – Evner: (max. 25 point)

Fjerde del – Resultater
Mine tidligere resultater er ikke særligt gode. Mit CV får ikke nogen til at gå bagover i begejstring. 1  2  3  4  5 Mine tidligere resultater giver andre tiltro til, at jeg vil opnå de ønskede resultater.
Jeg fokuserer min indsats på at gøre det, jeg har fået besked på. 1  2  3  4  5 Jeg fokuserer min indsats på at levere resultater, ikke aktiviteter.
Når det kommer til at formidle mine tidligere resultater, siger jeg enten ikke noget (jeg vil ikke opfattes som én, der praler), eller jeg siger for meget og skubber folk fra mig. 1  2  3  4  5 Jeg formidler mine tidligere resultater til andre på en måde, som giver anledning til tillid.
Baseret på min adfærd vil de fleste mennesker ikke nødvendigvis tro, at jeg havde deres interesser på sinde. 1  2  3  4  5 Ud fra de ting jeg gør, kan andre mennesker tydeligt se, at jeg virkelig har deres interesse på sinde.
Inderst inde mener jeg, at hvis nogle andre får noget (ressourcer, muligheder, anerkendelse) betyder det, at jeg ikke gør. 1  2  3  4  5 Jeg tror oprigtigt på, at der er mere end nok til, at alle kan få en bid af kagen.
Total score – Resultater: (max. 25 point)
Total tillidsscore:

Troværdighed:

Resultat 90 – 100 point Høj personlig troværdighed. Du udviser både karakter og kompetence. Du ved sandsynligvis, hvad der er vigtigt for dig, og du overfører det til praksis i din hverdag.
70 – 90 point Du har måske en lidt hullet troværdighed, som giver sig udtryk i lavere tillid til dig selv eller i en vis mangel på evne til at indgyde andre tillid.
< 70 Du har sandsynligvis et mere alvorligt troværdighedsproblem. Det vil være en god idé at foretage en grundig analyse af de specifikke områder, hvor du gav dig selv lave point.

 Hvis man ønsker at arbejde med tillid som konkurrenceparameter i en professionel kontekst så vil jeg anbefale at man kontakter Franklin Covey’s ‘Speed of trust transformation‘.

Ønsker man indblik i hvordan man kan arbejde med sin egen tillid så kan jeg varmt anbefale at man køber bogen af Stephen R. Covey ‘The speed of trust’. Denne kan købes her og som lydbog her.

Hvis du ønsker at læse mere omkring studiet der omtales i starten af teksten omkring tillid og evnen til at respektere så kan du købe Amy Cody’s ‘Presence: Bringing your boldest self to your biggest challenges’ her.

—–

Interesseret i coaching? Send mig en besked på mail eller ring på 21 96 81 17 for en uforpligtende samtale eller book en aftale direkte i min kalender, så kontakter jeg dig på det ønskede tidspunkt.

Det skulle glæde mig at hører fra dig.

Share This: