Book foredrag omkring personlige forandringsprocesser

Jeg har igennem de sidste par år holdt en del foredrag / involveringsworkshops omkring personlige forandringsprocesser.

Personlige forandringsprocesser er svære og sværhedsgraden forstærkes af en manglende intern og ekstern forståelse af de resultater der skabes. Specielt hvis mistet tillid er en årsag til ønsket om forandring.

Der har været 2 grupper af interessenter i forhold til disse:

  • Folk i forandringsprocesser, hvor fokuset har været på deres forståelse af hverdagen og omgivelsernes forventninger, forståelse og pres.
  • Pårørende til folk i forandringsprocesser, hvor fokuset har været, at skærpe deres forståelse af, at de også er i en forandringsproces og derfor har samme behov (nogen gange endda større) for at reflektere over egne handlinger og praksis.

Udover at holde disse events særskilt, så har enkelte også været holdt med et samlende fokus: hvordan skaber vi sammen forandringer i vores fælles liv.

Forandringsprocesser

Jeg har indtil nu ikke markedsført disse kompetencer, men hvis nogen skulle have et behov for inspiration på ovenstående temaer så stiller jeg beredvilligt op. Man kan i det tilfælde kontakte mig på mail eller ringe på 21 96 81 17. Så finder vi ud af en model, der kan passe til din/jeres virkelighed.

Det vigtige for undertegnede er, at foredraget/workshoppen kommer til at være så tæt på virkeligheden som overhovedet muligt. Den indledende fase kræver derfor en del dialog omkring de udfordringer og kontekster, som opdragsholder ser udspille sig i potentielle deltageres liv.

Måden hvorpå jeg facilitere et foredrag/workshops kræver involvering og engagement fra tilhørerne.  Jeg er af den faste overbevisning, at det er igennem fortællingen vi bliver klogere på os selv og hinanden. Derfor er involvering og bevidning essentielt for et godt udbytte og for evnen til at skabe ny adfærd.

Jeg har erfaring med denne slags foredrag/workshops i både offentlige og private organisation samt i frivillige forumer såsom idrætsklubber og terapigrupper.

Hvis du er interesseret i et foredrag eller en workshop så giv et kald på 21 96 81 17, send en mail eller book en aftale direkte i min kalender, så kontakter jeg dig på det aftalte tidspunkt.

Det skulle glæde mig at hører fra dig.

Share This: