Får Network Marketing (MLM) industrien respekt

Network Marketing - MLM network
Network Marketing handler om mennesker.

Network marketing eller Multi Level Marketing (MLM). En udskældt del af forretningslivet. Hvorfor?

I mine øjne handler det om manglende forståelse af koncepterne og en manglende anerkendelse af at der findes andre forretningsmodeller end den traditionelle industri forretningsmodel. Jeg vil her i dette indlæg søge at give saglig information omkring branchen og samtidig belyse/besvare nogen af de skrøner der er herom.

Network Marking – Multi Level Marketing

Network marketing har mange navne. En del af disse er lidet flatterende og beror ofte på en misforståelse af forretningsmodellen. Network marketing blev tidligere også kaldet MLM eller Multi-Level-Marketing som er betegnelsen bag bogstaverne.

Personligt har jeg aldrig brudt mig om MLM begrebet. Den primære årsag hertil er, at MLM faktisk pågår i samtlige forretningsmodeller der findes. Lad os tage et eksempel som Coca Cola. Coca Cola markedsfører deres produkter overfor mange interessenter. Ikke bare overfor slutbrugerne. De markedsfører altså i forskellige levels: distributører, caféer, butikker, slutkunder, mv. De praktisere altså markedsføring på flere levels og det gør alle virksomheder.

Derfor anvender jeg aldrig MLM begrebet fra Network Marketing. Men network marketing er ligesom alle andre forretningsmodeller også marketing på multiple levels.

Pyramidespil

Er oftest der folks tanker løber hen, når de hører om network marketing. Dette er helt forståeligt fordi journalister og jurister aldrig har sættet sig ned og kigget på forretningsmodellen og detaljerne heri. De har beskæftiget sig med de organisationer, hvor der er sket svindel og fordi organisationerne så er hierarkisk opbygget så kalder de det pyramidespil. Den største svindelsag ift. pyramidespil omfattede Wall Street og var orkestreret af Bernard Madoff. Historien om Bernard Madoff handler faktisk ikke om forretningsmodellen han praktiserede men om svindel. Og ja.

Pyramidespil defineres af forbrugerombudsmanden som værende:

  1. en relation, hvor der kræves indskud af penge og/eller andre værdier,
  2. deltagerne stilles mulighed for økonomisk vinding i udsigt, og
  3. en sådan vinding hovedsageligt hidrører indskud fra deltagere, der efterhånden indtræder i arrangementet.

Der er altså tale om et arrangement, hvor der sker indskud af penge eller andre økonomiske værdier, som bevæger sig fra bunden af pyramiden imod toppen, mens der ikke – eller kun i begrænset omfang – skabes en omsætning fra salg af varer eller tjenesteydelser.

Hvad er Network Marketing eller Multi Level Marketing (MLM)?

Network marketing  er direkte salg. Det er i princippet den sidste interaktion der sker inden en kunde får slutproduktet. Lige på dette punkt er jeg uenig med den udlægning der findes på blandt wikipedia. Her omtales Network Marketing som et netværk der markedsfører produkter. Det er korrekt at man igennem netværk markedsfører en given producents produkter, men man afsætter også disse i netværket, hvilket alt andet lige må betegnes som direkte salg. Du kan læse den danske wikipedia fortolkning her.

I en traditionel forretningsmodel så henvender de fleste leverandører sig til forbrugerne via butikker. I butikken kan forbrugeren tage produktet ned af hylden og kan om nødvendigt henvende sig til en butiksansat for at få informationer omkring produktet og vejledning i hvorledes de skal anvendes. Hvis vi skal kigge på et sted i den danske detailhandel, hvor dette står i høj kurs så kan vi kigge på apotekerne. Hvis du skal hente receptpligtig medicin, så er det lovgivningsmæssigt krævet, at du får informationer omkring produkterne og en vejledning i korrekt anvendelse heraf. Det er den “ultimative” service du får i detailhandlen.

Når en virksomhed har valgt Network Marketing som distributionskanal, så har virksomheden sikret sig, at være i kontrol med det sidste led i værdikæden inden forbrugeren. Virksomheden kan altså sikre en høj uddannelse og kompetenceopbygning hos det sidste led inden slutbrugeren. Med network marketing sikre virksomheden sig, at slutbrugeren har nøjagtig den samme mulighed for en kvalificeret service som den der kan opleves på apotekerne. Så i teorien burde Network Marketing være til gavn for forbrugeren.

Hvis man kigger på de ‘akademiske distributionskanaler’ så vil man finde at network marketing ikke indgår i disse i Danmark. Du kan her se en listning af den traditionelle tankegang når det kommer til distributionskanaler.

Network Marketing er derimod ret anerkendt i USA og er blandt andet blev fremhævet af Bill Clinton som værende rygraden i den amerikanske industri. Derudover fremhæver han network marketing som værende en ikke uvæsentlig del af værktøjet til at skabe rigdom for folket. Ikke bare i USA men globalt. Derudover så roser han også udbredelsen af netop denne forretningsmodel.

Bill Clinton: “The direct sales industry gives a chance for everyone to make the most of their lives. I thank you for keeping it strong for so many people, and expanding it to more millions of people, thank you for your work, God bless you.”

Hvem arbejder med Network Marketing – MLM?

Indenfor Network Marketing – MLM industrien i Danmark og globalt er der en overvægt af kvinder. Det er også kendetegnet for industrien, at der er plads til alle samfundslag og alle uddannelsesmæssige baggrunde. Skal man sætte tingene lidt på spidsen, så er network marketing industrien nok den eneste industri i verdenen, hvor der ikke kigges på køn, race, religion eller uddannelsesmæssige baggrund. Industrien er derimod kendetegnet ved, at den består af Ja-sigere og folk der kan/tør/vil søge at gøre en forskel i deres eget liv og arbejde henimod hver deres individuelle drømme. Dette ønske gør også at folk i industrien er åbne for at arbejde med deres mindset og arbejde med en positiv tilgang til verdenen og sine medmennesker. På det punkt er jeg enig med wikipedia fortolkningen: “network marketing handler om uddannelse og forståelse”.

Får industrien der respekt den fortjener?

Det korte svar: NEJ.

Hvorfor mener jeg så ikke det.

  1. Som det fremgår af ovenstående så er branchen ‘stigmatiseret’ af journalisters manglende evne og lyst til at sætte sig ind i erhvervssager, når der har været svindel indenover.
  2. Network Marketing industrien er den eneste industri, hvor den enkelte belønnes ens for det samme arbejde. Der kan naturligvis være en tidsfaktor involveret, der gør at nogen tjener mere end andre, men det at gøre én handling har samme værdi for den enkelte uanset placering i hierakiet. Dette viser jeg mere om her.
  3. Industrien giver folk fra ringere kår muligheden for at udleve deres drømme. Indenfor industrien lever den “amerikanske drøm”. Hårdt arbejde betaler sig.

Læs mere om direkte salg på Direkte Salgs Foreningens hjemmeside. Her finder du også de virksomheder som er organiseret i Danmark. Hvis du har fundet interesse i at arbejde med network marketing så er du velkommen til at kontakte mig på mail eller book en aftale direkte i min kalender, så kontakter jeg dig på det ønskede tidspunkt.

Det skulle glæde mig at hører fra dig.

Share This: