Coaching – hvad, hvordan og hvorfor

Coaching – er det ikke noget for sportsfolk? Nej, det er det ikke. Coaching er en disciplin der har udviklet sig meget siden den forlod sporten verden. Jeg vil nedenfor søge at redegøre kort for udviklingen i coaching som disciplin.

D-Leth i aktion under et møde. Coaching som praksis i samtale.
Undertegnede i centrum under et internt møde. Billedet er fra min tid hos Incento A/S. Et konsulenthus som havde individet/mennesket i centrum for udviklingen af en organisation.

Hvad er coaching?

Coaching er en disciplin hvori man igennem samtale skaber refleksioner og perspektiver på den virkelighed den coachende person sidder i.  Igennem sin neutrale position i forhold til den coachende person søger coachen at være nysgerrig på refleksioner og perspektiver. Igennem aktiv spørgeteknik og forskningsmæssigt udviklede værktøjer søges der at komme 360 grader rundt om en udfordring eller et emne som den coachende person har interesse i.

En coaching session kan sagtens starte et sted i en persons liv og ende et helt tredje sted. Det handler alene om styringen fra coachen og de refleksioner den coachende person gør sig undervejs.

Hvordan har coaching udviklet sig?

Coaching som disciplin er ligeså gammel som menneskeheden. Men kigger man på coaching i et moderne perspektiv så har den udviklet sig i tre faser indtil nu.

Fase 1:

Denne fase handlede om at forløse et potentiale hos den enkelte. Det var i denne del af coachingens historie at disciplinen primært var i sportens verden og for topledere. Det handlede om individet og forløsningen af individets potentiale. Det er her vi finder det kognitive.

Fase 2:

I denne del af coachingens udvikling begyndte man at sætte den enkelte ind i relationer. Det systemiske blev udviklet. Selve coaching handlede om hvad der pågik af interaktion imellem mennesker og hvorledes den enkelte kunne arbejde på at optimere disse.

Det var også i fase 2 at teamcoaching har sit udspring.

Fase 3:

Det er her vi er pt. Her kigger man mere og mere på fortællingerne. De fortællinger der er i den enkelte og i relationerne. Hvordan kan man igennem arbejdet med fortællinger forløse potentialet hos den enkelte?

Summasumarum:

Den gode coach. Den som forløser potentialet hos den enkelte og i teamet kan alle ovenstående værktøjer. Den person som coaches behøver ikke at have viden omkring ovenstående og vil sjældent være opmærksom på, hvilke værktøjer det er coachen tager i anvendelse.

Hvad kan jeg få ud af at blive coachet?

Som beskrevet ovenfor så handler coaching om at få nye/flere refleksioner og perspektiver på en situation eller en udfordring. Igennem disse skabes der mulighed for nye adfærdsmønstre og flere valgmuligheder. Livsvigtige beslutninger bliver bedre klassificeret og grundlaget for beslutningerne bliver bedre.

Hvad kan mine omgivelser få ud af at jeg bliver coachet?

Dine omgivelser vil kunne opleve dig som mere nærværende og mere reflekterende. Hvis du i samtalen finder den rigtige motivation så vil de også opleve, at du er mere handlingsorienteret og fokuseret på de udfordringer du har foran dig.

Det ultimative resultat er at du bliver mere autentisk.

—–

Interesseret i coaching? Send mig en besked på mail eller ring på 21 96 81 17 for en uforpligtende samtale eller book en aftale direkte i min kalender, så kontakter jeg dig på det ønskede tidspunkt.

Det skulle glæde mig at hører fra dig.

Share This: