Appreciative inquiry (AI) – Anerkendende undersøgelse

Startskudet til Appreciative Inquiry (AI) – (anerkendende undersøgelse) udspringer af David Cooperriders Ph.D afhandling, hvor han i stedet for at undersøge en organisations svagheder besluttede sig for at undersøge dens styrker.

Appreciative Inquiry
4D Modellen

Hans Ph.D. afhandling resulterede blandt andet i arbejdet med 4D modellen. En model som kan anvendes på både organisationer og individer. 4D modellen kan anvendes i personlig udvikling fordi den ikke er en omgang flippet omgang hippie drømmesnak, men en systematisk måde at bruge vores styrker og positive erfaringer fra fortiden i samspil med vores forventninger til fremtiden.

Affirmative topic

Før man går i gang med 4D modellen og appreciative inquiry skal man vælge det som Cooperrider kalder et affirmative topic– bekræftende emne. Dette emne bliver det som hele den videre proces tager udgangspunkt i og forsøger at komme i retning af. Da det er Cooperriders tese, at det vi løbende stiller spørgsmålstegn til og om, også er det, vi vokser henimod, er det vigtigt, at det bekræftende emne er positivt formuleret.

Hjælp til affirmative topic:

Når du forestiller dig din fremtid, hvad håber du så virkelig på?

Hvilke drømme har du for fremtiden?

Hvis du skulle ønske dig tingene helt anderledes og positive, hvad ville du så ønske fremadrettet?

Desire

Hvad er det der virker for os selv. Vi skal blive opmærksomme på og undersøge, hvad det er, vi allerede gør, som virker, for herefter at kunne gøre mere af dette.

Ved at indse, at vi allerede gør en masse gode ting for os selv, bliver vi bestyrket i troen på os selv, og ved at indse, hvilke konkrete ting vi gør, som er særligt effektive, får vi udpeget den hurtige vej til vores drømme.

Hjælp til desire:

I forhold til affirmative topic – hvad er så din største succes?

Var der særlige omstændigheder, der muliggjorde succeserne?

Hvad gjorde du, som skabte succeserne?

Dream

Her handler det om at gøre drømmene konkrete.

Cooperriders tese er, at de forestillinger, vi har om fremtiden, vækker vores handlinger i nutiden, så derfor er disse forestillinger værd at undersøge nærmere. Både vores selvopfattelse, præstationer og udvikling er påvirket af, hvilken fremtid vi forestiller os.

Hjælp til dream:

I forhold til bekræftende emne – hvad håber du så på?

Hvordan vil det se ud, når du lykkes med dine forhåbninger?

Prøv at beskrive en hverdags situation, hvor det allerede er virkelighed?

Design

Nu har vi et godt udgangspunkt for at designe, hvordan drømmene bliver til virkelighed.

Design fasen er særlig vigtig, for det er her, drømmene skal forbindes med nogle konkrete handlinger, som du skal foretage dig, og som, gør at drømmene realiseres.

Det er vigtig, at du i denne fase ikke taber drømmen af syne, når du udtænker handlemuligheder.  Et godt signal herpå er dit energiniveau ifm. besvarelsen af hjælpen i design fasen. Er du fuld af energi og motiveret. Så er du på rette vej.

Hjælp til design:

Hvis du skal lykkes med dine forhåbninger, hvilke ting er du så nød til at ændre?

Hvis dine håb skal indfries, hvilke ting har du så brug for at lære?

Hvis dine drømme skal blive til virkelighed, hvad er så særligt vigtigt at gøre?

Hvad skal du især arbejde på, hvis du vil realisere dine drømme?

Når du forestiller dig dine drømme og tænker på det, du allerede gør, som virker,
hvad er så det vigtigste, du kunne gå i gang med?

Destiny

Her skulle vi gerne være på et stadie, hvor vi skal have frigivet så meget energi i vores person, at vi nu kan realisere vores skæbne.

Denne fase handler om at realisere sine drømme, men i AI tror man på, at det først og fremmest sker ved at fokusere på sin lyst og passion.

Hjælp til destiny:

Hvordan kan du gøre mere af det, som allerede virker for dig?

Hvor er den stærkeste lys og motivation til at gøre det?

Hvilke spørgsmål vil være vigtige for dig at undersøge nærmere?

Hvis du er blevet inspireret til at arbejde med appreciative inquiry eller ønsker personlig coaching/rådgivning i forbindelse hermed så kontakt undertegnede her.

Appreciative Inquiry – andre kilder

Du kan finde andre vinkler på appreciative inquiry og 4 modellen her:

Fagprøven
Lederweb

—–

Interesseret i coaching? Send mig en besked på mail eller ring på 21 96 81 17 for en uforpligtende samtale eller book en aftale direkte i min kalender, så kontakter jeg dig på det ønskede tidspunkt.

Det skulle glæde mig at hører fra dig.

Share This: