Leth & Partners

Leth & Partners. Fremtiden for undertegnede og mine samarbejdspartnere.

Fra 1. januar 2020 er mit fulde fokus på innovation og organisationsudvikling. Jeg vil derfor ikke længere tage nye coachingklienter. I særlige tilfælde kan der dog gøres undtagelser, så ræk endelig ud selvom døren er lukket. Du finder kontaktinformation her.

Formålet med Leth & Partners er at hjælpe virksomheder med den accelerede teknologiske udvikling. En udvikling som vil accellere yderligere efterhånden som der skabes konvergens imellem eksponentielle teknologier.

Leth & Partners brainstorm
Mine noter fra egen brainstorm

Teknologi

Jeg har fokus på udviklingen indenfor følgende teknologier (anvender de engelske betegnelser): Quantum Computing, Artificial Intelligence (herunder Machine Learning & Big Data), Robotics, Nanotechnology, Biotechnology, Material Science, Networks (5G & 6G), 3D Printing, Spatial Computing (Augmented/Virtual Reality), Blockchain, Sensors samt alle konvergerende muligheder.

Fremtidige forretningsmodeller

Der er i mine øjne ingen tvivl om at fremtiden vil byde på en lang række nye forretningsmodeller. De væsentligste jeg ser pt. er (anvender igen engelske termer): Crowd Economy, Free/Data Economy, Smartness Economy, Closed/Loop Economies, DAO (Decentralized Autonomous Organisations), Multiple World Model og Transformation Economy. Hver af disse modeller følger jeg og mine partnere rundt omkring i verdenen tæt.

Leth & Partners tror på effekten af netværk.
Partnerskab med Leth & Partners?

Partnerskaber – Leth & Partners

For at kunne leverer væsentlig værdi for samarbejdspartnere, så har jeg indgået en række aftaler og samarbejder med individer og organisationer rundt omkring i verdenen.

Først og fremmest har jeg været medgrundlægger af de globale vidensnetværk Open Consulting Group og Transform21. Disse netværk giver mig adgang til vidensressourcer på et globalt plan. Specielt indenfor temaet: Digital Transformation.

Udover disse vidensnetværk så er jeg mentor for iværksættere under Singularity University og det iberiske Bridge for billions. Udover dette så er jeg medlem af Abundance360 og deltager i konferencer og udviklingen indenfor Exponentiel Medicin.

Hvis du kan se dig selv som fremtidig samarbejdspartner, så tøv ikke med at kontakte mig via kontaktsiden eller Leth & Partners hjemmeside.

Mål for Leth & Partners

Når man skifter retning i livet, så handler det oftest om nye mål og lysten til nye udfordringer. Min udfordring og mit WHY er stadig den samme: Jeg vil gøre en forskel i andres liv.

Share This: